Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Schemes

ସଂସ୍କୃତି ଭିତର ବ୍ୟାନର

Schemes

କ୍ର.ନଂ. ଯୋଜନାର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ / ଡାଉନଲୋଡ୍
1 ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁସ୍ତକ ଚୟନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |

ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁସ୍ତକ ଚୟନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |

ଡାଉନଲୋଡ୍(173.07 KB)ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁସ୍ତକ ଚୟନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
2 ବର୍ଷ, ୨୦୧୬-୧୭ ପାଇଁ ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ମେଳଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା |

ବର୍ଷ, ୨୦୧୬-୧୭ ପାଇଁ ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ମେଳଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(137.62 KB)ବର୍ଷ, ୨୦୧୬-୧୭ ପାଇଁ ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ମେଳଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା |
3 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଜନା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(215.33 KB)ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଜନା
4 ସ୍ୱାଧୀନ କଳାକାରଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ |

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଜେଣ୍ଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(986.5 KB)ସ୍ୱାଧୀନ କଳାକାରଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ |
5 ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍ |

ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନିୟମ |

ଡାଉନଲୋଡ୍(1.35 MB)ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍ |
6 ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ସାର୍ବଜନୀନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିକାଶ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେମିନାର କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ | (ଆରଆରଆରଏଲ ଅଧୀନରେ |

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସୋସିଏସନ୍, ଲୋକାଲ୍ ବଡି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିକାଶ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିୟୋଜିତ ଏନଜିଓ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାର କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(31.28 KB)ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ସାର୍ବଜନୀନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିକାଶ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେମିନାର କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ | (ଆରଆରଆରଏଲ ଅଧୀନରେ |
7 ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଟିଭି, ସିଡି ପ୍ଲେୟାର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଭିଡି ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ ଆସେସୋରିଜ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକ ସହିତ ମେଳଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ମେଳକ ସ୍କିମ୍ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ତୃଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଜାଇବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଢୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ତୃଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |

ଡାଉନଲୋଡ୍(63 KB)ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଟିଭି, ସିଡି ପ୍ଲେୟାର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଭିଡି ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ ଆସେସୋରିଜ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକ ସହିତ ମେଳଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
8 ୫୦/୬୦/୭୫/୧୦୦/୧୨୫/୧୫୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମେଳ ଖାଉଥିବା ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୫୦/୬୦/୭୫/୧୦୦/୧୨୫/୧୫୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(52.99 KB)୫୦/୬୦/୭୫/୧୦୦/୧୨୫/୧୫୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମେଳ ଖାଉଥିବା ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
9 ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଶିଶୁ କୋଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟର ଅଣ-ମେଳଣ ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା କୌଶଳ ସହିତ ସଜାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକର ଶିଶୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ବିଭାଗକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |

ଡାଉନଲୋଡ୍(42.29 KB)ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଶିଶୁ କୋଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟର ଅଣ-ମେଳଣ ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
10 ଗ୍ରାମୀଣ ପୁସ୍ତକ ଜମା ବିକାଶ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେବାଗୁଡିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ ମେଳ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଠନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୁକ୍ ଜମା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେବା ବିକାଶର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋନୀତ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୂଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ପୁସ୍ତକ ଜମା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ବୁକ୍ ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନକୁ ବହି ପ୍ରସାରିତ ହେବ | ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସାମାଜିକ ବିଭାଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବିକାଶ କରିବା | ଏହା ଏକ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଯୋଜନା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(39.45 KB)ଗ୍ରାମୀଣ ପୁସ୍ତକ ଜମା ବିକାଶ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେବାଗୁଡିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ ମେଳ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
11 ଶିଶୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ମହିଳା ବିଭାଗ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିଭାଗ, ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକର ନବ-ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଅଣ ମେଳଣ ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକର ଶିଶୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ମହିଳା ବିଭାଗ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିଭାଗ ନବ-ସାକ୍ଷର ବିଭାଗକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା | ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା | ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମୁଦାୟ ଅଶିକ୍ଷିତତାକୁ ଫେରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନବ-ସାକ୍ଷରମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି | ଏହି ଯୋଜନାଟି ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ |

ଡାଉନଲୋଡ୍(137.62 KB)ଶିଶୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ମହିଳା ବିଭାଗ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିଭାଗ, ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକର ନବ-ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଅଣ ମେଳଣ ଯୋଜନା | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
12 ଆବାସ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ ମେଳ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ମେଳଣ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ଆବାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା | ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆବାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକୁ ସହାୟତା ମେଳକ ସ୍କିମ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(52.53 KB)ଆବାସ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ ମେଳ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
13 ମେଳକ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ, ପଢିବା କକ୍ଷର ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପକରଣ ଯେପରିକି କାର୍ଡ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଇତ୍ୟାଦି, କପିଅର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ମେଳଣ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ପଠନ କକ୍ଷର ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବା | ଏହି ଯୋଜନାଟି କପିୟର୍ ସହିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ପଢିବା କକ୍ଷର ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପକରଣ ଯଥା କାର୍ଡ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା ସ୍କିଚ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(39.55 KB)ମେଳକ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ, ପଢିବା କକ୍ଷର ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପକରଣ ଯେପରିକି କାର୍ଡ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଇତ୍ୟାଦି, କପିଅର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
14 ସେମିନାରର ସଂଗଠନ, କର୍ମଶାଳା, ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ (ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ / ରିଫ୍ରେସର), ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିଛି | ଏହା ଏକ ମେଳଣ ଯୋଜନା |

ଡାଉନଲୋଡ୍(37.56 KB)ସେମିନାରର ସଂଗଠନ, କର୍ମଶାଳା, ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ (ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ / ରିଫ୍ରେସର), ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)
15 ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ତଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲାଇବ୍ରେରୀ ୱିଙ୍ଗର ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ |

ଡାଉନଲୋଡ୍(76.1 KB)ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ | (ଆରଆରଆରଏଲଏଫ ଅଧୀନରେ)