Skip to main content

Tirtol

Odia Language Literature & Culture Department Inner Banner 2

Tirtol

Sr. No. Name Name of the Father/ Husband Address Village Date of Birth Gender Name of the Institution Registration No Type of Artist Mobile Number
1 Jatadhari Swain Brundaban Swain Badilo Ibrisingh 17-04-1946 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Sankirtan
2 Gurubari Sahoo Dhadi Sahoo Badilo Ibrisingh 11-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 9.668.225.447
3 Damodar Sahoo Ananda Chandra Sahoo Badilo Ibrisingh 15-05-1951 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Sankirtan
4 Damodar Mantri Padan Mantri Badilo Ibrisingh 29-01-1954 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 9.937.582.279
5 Ajaya Kumar Parida Dhaneswar Parida Tulanga Tulanga 12-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 8.260.365.892
6 Dibakar Khuntia Dwijabar Khuntia Tanara Tulanga 30-11-1959 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 7.894.014.253
7 Purna Chandra Nayak Harekrushna Nayak Mardol Katara 10-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Bayaka 8.249.529.945
8 Suresh Swain Babaji Swain Khadala Pippalmadhab 07-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 9.937.488.425
9 Birabar Nayak Iswar Nayak Kahnapur Salamanga 30-11-1964 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Bayaka 7.657.043.635
10 Sukanta Kumar Mohanty Babaji Charan Mohanty Tulanga Tulanga 28-04-1970 Male National Organisation of Women 1142/115 Sankirtan 9.938.144.736
11 Kanduri Charan Biswal Jagabandhu Biswal Tanara Tulanga 17-02-1967 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 9.938.242.104
12 Prabodha Kumar Sahoo Harekrushna Sahoo Tulanga Tulanga 30-11-1961 Male Lingaraj Sankirtan Mandali 699/69 Sankirtan 8.018.725.366
13 Debasis Parija Subha Narayan Parija Podapada Tarajanga 07-01-1900 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Gayaka 7.008.974.376
14 Duryodhan Patra Dharamu Patra Tanara Tulanga 01-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Gayaka 9.583.702.753
15 Ranjan Kumar Mohanty Sudarsan Mohanty Podapada Tarajanga 14-08-1987 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Bayaka 8.019.449.439
16 Nrusingha Charan Sahoo Padan Sahoo Tanara Tulanga 22-04-1963 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Gayaka 9.938.179.219
17 Somanath Panda Suresh Panda Podapada Tarajanga 28-06-1989 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Bayaka 8.369.627.711
18 Parthasarathi Mohanty Ramesh Mohanty Podapada Tarajanga 01-01-1900 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Gayaka 9.337.158.277
19 Sunakar Jena Rama Chandra Jena Podapada Tarajanga 30-11-1972 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Gayaka 8.895.008.114
20 Barada Prasanna Jena Alekh Charan Jena Podapada Tarajanga 01-01-1900 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Gayaka 7.735.691.720
21 Rabindra Kumar Mohanty Dhaneswar Mohanty Bodhei Dagarapada 21-09-1952 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Bayaka 9.439.718.400
22 Padmanabha Mohanty Krushna Chandra Mohanty Naula Arodei 30-11-1958 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Bayaka 7.894.518.468
23 Kailash Chandra Das Damodar Das Oraba Tulanga 08-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Gayaka 9.777.909.719
24 Abhiram Sahoo Agani Sahoo Tanara Tulanga 30-11-1958 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Gayaka 9.583.731.749
25 Nrusingha Charan Biswal Padma Charan Biswal Tanara Tulanga 30-09-1982 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Palia 9.777.171.925
26 Kelu Lenka Uchhab Otala Pippalmadhab 01-01-1935 Male Nikhila Utkal Sankirtan Mahasangha 23460/81 Palia
27 Ajaya Kumar Parida Harekrushna Gobindapur Gobindapur 19-09-1962 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 699/69 Gayaka 9.938.811.007
28 Subrat Das Daitari Das Tanara Tulanga 01-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Gayaka 9.583.944.243
29 Chittaranjan Moharana Anam Katara Katara 01-01-1967 Male Dukhiram Swain Kala Pratisthan, Jagatsinghpur 2249/06 Singer 9.938.484.355
30 Hemanta Kumar Lenka Binod Lenka Arodei Arodei 01-01-1900 Male Namajagnya Sanskar Samiti, Sankirtan Mahamandal 669/69 Bayaka 9.668.258.876